Bilgi Paylaşımının Önemi, Meslek Örgütlerinin Rolü – 1 – 08.06.2021 (09:00 – 10:30)