Şantiyede Meydana Gelen Bir İş Kazasının Bütün Yönleri İle İrdelenmesi – 11.06.2021 (19:30 – 21:30)