İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazalarından Örnekler – 10.06.2021 (19:00 – 21:00)