İş Kazalarının Oluşmasında Makineler ve İş Ekipmanlarının Rolü – 09.06.2021 (13:00 – 18:30)